Studio-kytka - plavání s dětmi

Vážení klienti,

nový kurz 4-6/2018 začíná 26.3., končí 26.6. a bude mít 13 lekcí s cenou 4 160,- Kč.

Informace o plavání a zápis nových plaváčků probíhá na kytkama@seznam.cz. Těšíme se na Vás!


© Studio-kytka.cz 2018