Studio-kytka - plavání s dětmi

Vážení klienti,

nový kurz 1-3/2018 začíná 2.1., končí 24.3. a bude mít pro pondělky 11 lekcí. Ostatní dny budou mít 12 lekcí.

Informace o plavání a zápis nových plaváčků probíhá na kytkama@seznam.cz. Těšíme se na Vás!


© Studio-kytka.cz 2018